Quan hệ lần đầu có mang bầu không? quá trình thật là Mặc dù có đúng "yêu" lần đầu hoặc không thì bạn vẫn có khả năng mang bầu Nếu mà không lấy biện pháp phòng tránh thai an toàn. biện pháp quan hệ lần đầu không ... もっと読む